Table of Contents

Home

Ar trebui să externalizez orice parte a securității cibernetice?

În peisajul digital de astăzi, în care încălcările de date și amenințările cibernetice sunt în creștere, întreprinderile se confruntă adesea cu dilema de a externaliza sau nu operațiunile de securitate cibernetică. Deși a avea o echipă internă de securitate cibernetică poate părea opțiunea mai sigură, externalizarea securității cibernetice poate oferi mai multe beneficii, inclusiv o strategie de securitate cibernetică unificată. În acest articol, vom explora factorii de care trebuie să ținem cont atunci când decidem dacă să externalizăm orice parte a securității cibernetice, vom discuta argumentele pro și contra și vom oferi cele mai bune practici pentru o externalizare eficientă.


Înțelegerea externalizării în domeniul securității cibernetice

Externalizarea în domeniul securității cibernetice se referă la practica de a angaja terți Furnizori de servicii de securitate gestionate (MSSP) pentru a se ocupa de infrastructura de securitate cibernetică a unei organizații. Acești profesioniști cu experiență sunt responsabili de protejarea datelor sensibile ale afacerii și ale clienților împotriva diferitelor amenințări, cum ar fi atacurile de negare distribuită a serviciului (DDoS), cercetările de phishing și atacurile bazate pe malware.

În mod tradițional, multe companii se bazau pe servicii interne de securitate cibernetică. Cu toate acestea, în lumea modernă a afacerilor, tendința s-a îndreptat către externalizarea securității cibernetice. Aprox. 99% dintre organizații externalizează acum părți din operațiunile lor de securitate cibernetică către MSSP-uri terțe, o creștere semnificativă față de 47% în 2017. Deși doar un procent mic (0,4 %) externalizează complet toate operațiunile de securitate cibernetică, acesta evidențiază importanța continuă a echipelor interne de securitate cibernetică.

Decizia de a externaliza sau nu securitatea cibernetică depinde de diverși factori, cum ar fi dimensiunea companiei, amenințările de securitate cu care se confruntă, bugetul, modelul de afaceri și rezervajul de talente existent. Pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză, este esențial să luați în considerare acești factori în detaliu.

______### Factori de luat în considerare înainte de externalizare

1. Tipul de amenințări la adresa securității și nevoile de securitate cibernetică

Securitatea cibernetică înglobează diverse aspecte, inclusiv securitatea serverelor, securitatea rețelelor, securitatea dispozitivelor mobile, securitatea datelor și securitatea sistemelor electronice. Înainte de a externaliza serviciile de securitate cibernetică, este esențial să înțelegeți contextul specific în care organizația dvs. are nevoie de protecția securității IT. Această înțelegere vă va ajuta să găsiți compania de externalizare a securității cibernetice potrivită, care poate răspunde eficient nevoilor dumneavoastră unice.

Identificați principalele nevoi de securitate cibernetică ale organizației dumneavoastră, cum ar fi securitatea rețelei, securitatea aplicațiilor, securitatea operațională, securitatea informațiilor, continuitatea activității și recuperarea în caz de dezastru. De exemplu, dacă afacerea dvs. se bazează în mare măsură pe tranzacții online, veți acorda prioritate securității comerțului electronic și protecției împotriva fraudei la plată. În mod alternativ, dacă gestionați date sensibile ale clienților, conservarea confidențialității datelor și conformitatea devin domenii critice de interes.

Înțelegerea amenințărilor specifice de securitate și a nevoilor de securitate cibernetică ale organizației dvs. vă permite să selectați un furnizor de externalizare specializat în abordarea eficientă a acestor domenii.

2. Bugetul pentru securitate cibernetică

Bugetul bugetul de securitate cibernetică joacă un rol crucial pentru a determina dacă externalizarea este fezabilă pentru organizația dumneavoastră. Încălcările de date pot duce la pierderi financiare semnificative, în medie 4,35 milioane de dolari, conform raportului IBM 2022.

Efectuarea unei analize cost/beneficiu vă va ajuta să vă alocați eficient bugetul pentru securitate cibernetică. Externalizarea poate fi deseori mai comportantă din punct de vedere al costurilor decât menținerea unei echipe interne, deoarece elimină necesitatea de a investi în formarea, recrutarea și menținerea profesioniștilor în domeniul securității cibernetice. De asemenea, poate oferi beneficii contabile prin trecerea unei părți semnificative a bugetului pentru securitate cibernetică de la cheltuieli de capital (CAPEX) la cheltuieli operaționale (OPEX), oferind o mai mare previzibilitate în procesul de elaborare a bugetului.

De exemplu, să presupunem că organizația dvs. este o întreprindere mică cu resurse financiare limitate. În acest caz, externalizarea serviciilor de securitate cibernetică poate oferi acces la expertiză și tehnologii avansate fără investiția inițială necesară pentru crearea unei echipe interne. Pe de altă parte, este posibil ca întreprinderile mai mari să aibă capacitatea financiară de a menține o echipă internă solidă, dar să aleagă totuși să externalizeze anumite funcții specifice de securitate cibernetică pentru a concentra resursele interne pe operațiunile de bază ale afacerii.

3. Confidențialitate și securitate

Confidențialitatea și securitatea sunt considerente cruciale atunci când se externalizează operațiuni de securitate cibernetică. Atunci când angajați profesioniști terți în domeniul securității cibernetice, veți împărtăși informații sensibile ale companiei și date confidențiale ale clienților. Este esențial să le limitați accesul doar la informațiile necesare pentru a-și îndeplini sarcinile.

De exemplu, să presupunem că decideți să vă externalizați operațiunile de securitate a rețelei către un furnizor de servicii de securitate gestionate (MSSP). I-ați oferi acestora acces la infrastructura dvs. de rețea și la datele potențial sensibile. Pentru a menține confidențialitatea, ar trebui să vă asigurați că MSSP urmează cele mai bune practici din industrie, cum ar fi criptarea și transmiterea securizată a datelor.

De asemenea, este important să determinați tipul și nivelul de informații sensibile necesare pentru operațiunile de securitate cibernetică pe care doriți să le externalizați. Acestea ar putea include proprietate intelectuală, înregistrări financiare, informații de identificare personală a clienților (PII) sau înregistrări de sănătate, în funcție de sectorul dumneavoastră de activitate.

Pentru a proteja informațiile partajate, compania de externalizare ar trebui să dispună de măsuri solide. Aceasta ar trebui să implementeze controale de acces, criptare a datelor, planuri de răspuns la incidente de securitate și audituri de securitate periodice. Este recomandabil să efectuați o verificare prealabilă și să evaluați certificările de securitate și conformitatea cu reglementările guvernamentale relevante ale companiei de externalizare.

Respectarea reglementărilor guvernamentale relevante, cum ar fi General Data Protection Regulation (GDPR) sau Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), este esențială pentru a vă asigura că organizația dvs. rămâne în conformitate cu cerințele legale și protejează confidențialitatea clienților.

Luând în considerare factorii de confidențialitate și de securitate, puteți alege un partener de externalizare a securității cibernetice de încredere și de încredere, care să asigure protecția informațiilor dvs. sensibile, oferind în același timp servicii de securitate cibernetică eficiente.

4. Expertiza companiei de externalizare a securității cibernetice

Atunci când externalizați operațiunile de securitate cibernetică, este vital să angajați o companie cu profesioniști experimentați care posedă abilitățile, cunoștințele și expertizația necesare. Cele mai multe organizații optează pentru furnizorii de servicii de securitate gestionate (MSSP) de la terți pentru a profita de expertiza acestora în apărarea împotriva peisajului în continuă evoluție al amenințărilor cibernetice.

De exemplu, luați în considerare o instituție financiară care decide să își externalizeze securitatea aplicațiilor către un MSSP. MSSP-ul ar trebui să aibă o echipă de specialiști experimentați în securitatea aplicațiilor, care sunt bine versați în identificarea și atenuarea vulnerabilităților din aplicațiile web și mobile. Aceștia ar trebui să aibă experiență în practici de codare sigură, testarea penetrării și cadrele de securitate a aplicațiilor.

Înainte de a încheia un parteneriat, este esențial să evaluați cu atenție reputația, palmaresul și certificările companiei de externalizare. Căutați certificări recunoscute în industrie, cum ar fi Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sau Certified Ethical Hacker (CEH), ca indicatori ai expertizei acestora.

În plus, luați în considerare experiența companiei de externalizare în industria sau sectorul dumneavoastră specific. Diferitele industrii au cerințe unice de securitate cibernetică și standarde de conformitate. Un MSSP cu experiență în industria dvs. va fi familiarizat cu provocările specifice și cadrele de reglementare, oferind soluții personalizate care răspund eficient nevoilor organizației dvs.

Pentru a obține informații despre expertiza companiei de externalizare, puteți examina studiile de caz, mărturiile și referințele clienților. Aceste resurse vă pot oferi exemple reale ale implementărilor de succes ale companiei în domeniul securității cibernetice și demonstrează capacitatea acesteia de a face față provocărilor complexe în materie de securitate.

Prin asocierea cu o companie de externalizare a securității cibernetice care posedă expertiza necesară, puteți beneficia de cunoștințele și abilitățile sale specializate, îmbunătățind poziția generală de securitate a organizației dvs. și reziliența împotriva amenințărilor cibernetice.

5. Comunicare și colaborare

O comunicare și o colaborare eficiente sunt esențiale pentru parteneriate de externalizare de succes în domeniul securității cibernetice. Atunci când se externalizează securitatea cibernetică, este esențial să se stabilească linii clare de comunicare și acorduri privind nivelul serviciilor (SLA) bine definite.

De exemplu, să luăm în considerare o companie care își externalizează capacitatea de răspuns la incidente către un furnizor de securitate cibernetică. SLA ar trebui să definească în mod clar timpurile de răspuns preconizate pentru diferite tipuri de incidente de securitate. Acest lucru asigură faptul că firma care externalizează înțelege urgența de a aborda prompt breșele de securitate.

În plus față de SLA, ar trebui stabilite canale de comunicare regulate pentru a menține transparența și a facilita colaborarea. Pot fi programate întâlniri de status, fie în persoană, fie prin intermediul platformelor virtuale, pentru a discuta despre proiectele în curs de desfășurare, pentru a aborda preocupările și pentru a oferi actualizări privind operațiunile externalizate. Ar trebui instituite mecanisme de raportare a incidentelor pentru a se asigura că orice incidente sau încălcări ale securității sunt comunicate cu promptitudine atât companiei de externalizare, cât și părților interesate interne.

Instrumentele și platformele de colaborare, cum ar fi software-ul de gestionare a proiectelor sau aplicațiile de mesagerie securizată, pot fi utilizate pentru a eficientiza comunicarea și pentru a permite colaborarea în timp real între echipa internă și profesioniștii din domeniul securității cibernetice externalizați.

Prin încurajarea unei comunicări și colaborări eficiente, organizațiile se pot asigura că există o înțelegere comună a obiectivelor, așteptărilor și responsabilităților, ceea ce duce la un parteneriat de externalizare mai eficient și mai productiv în domeniul securității cibernetice.


Pro și contra externalizării în domeniul securității cibernetice

Pro

 1. Acces la expertiză: Externalizarea securității cibernetice oferă organizațiilor acces la profesioniști specializați care posedă cunoștințe actualizate despre cele mai recente amenințări și practici de securitate. De exemplu, o companie poate încheia un parteneriat cu un furnizor de servicii de securitate gestionate (MSSP) specializat în informații despre amenințări și răspuns la incidente, obținând acces la expertiza acestora în detectarea și atenuarea amenințărilor cibernetice.

 2. Eficiența costurilor: Externalizarea securității cibernetice poate fi mai rentabilă decât crearea și menținerea unei echipe interne, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. În loc să investească în recrutarea, formarea și menținerea profesioniștilor în domeniul securității cibernetice, organizațiile pot profita de expertiza unui furnizor extern. Această abordare poate duce la economii semnificative de costuri, asigurând în același timp instituirea unor măsuri de securitate solide.

 3. Monitorizare 24/24 și 7/7: Multe companii de externalizare oferă servicii de monitorizare 24/7 și de răspuns la incidente. Acest lucru înseamnă că o echipă dedicată de experți în securitate cibernetică monitorizează în permanență sistemele organizației pentru a detecta potențiale amenințări și răspunde prompt la orice incident de securitate. Această monitorizare non-stop îmbunătățește poziția de securitate a organizației și ajută la minimizarea impactului atacurilor cibernetice.

 4. Scalabilitate: Externalizarea oferă opțiuni de scalabilitate pentru întreprinderi. Pe măsură ce nevoile organizației evoluează, cum ar fi în perioadele de creștere sau de extindere, externalizarea permite alocarea flexibilă a resurselor de securitate cibernetică. De exemplu, o companie care se confruntă cu o creștere bruscă a tranzacțiilor online își poate extinde cu ușurință infrastructura de securitate prin încheierea unui parteneriat cu un MSSP pentru a face față volumului crescut de muncă.

 5. Strategia unificată: Parteneriatul cu un MSSP profesionist poate ajuta la crearea unei strategii de securitate cibernetică unificate în întreaga organizație. MSSP poate evalua măsurile de securitate existente ale organizației, poate identifica lacunele sau vulnerabilitățile și poate dezvolta o strategie cuprinzătoare pentru a le aborda. Această abordare unificată asigură o protecție consecventă și reduce riscul unor măsuri de securitate fragmentate.

Contra

Deși există numeroase avantaje ale externalizării securității cibernetice, este important să se ia în considerare și potențialele dezavantaje. Iată câteva dezavantaje de care trebuie să țineți cont:

 1. Dependența de terțe părți: Externalizarea securității cibernetice înseamnă să te bazezi pe furnizori externi pentru a proteja datele și sistemele sensibile. Această dependență introduce un element de risc, deoarece organizația trebuie să aibă încredere că firma de externalizare dispune de expertiza și controalele necesare pentru a-și proteja activele. Diligența minuțioasă este crucială pentru a selecta un partener de externalizare cu reputație și de încredere.

 2. Provocări legate de comunicare și coordonare: Comunicarea și coordonarea eficientă între organizație și compania de externalizare sunt esențiale pentru o externalizare de succes. Comunicarea defectuoasă sau lipsa de aliniere în ceea ce privește obiectivele și așteptările pot împiedica eficacitatea parteneriatului. Stabilirea unor linii clare de comunicare și a unor mecanisme de raportare periodică poate contribui la atenuarea acestor provocări.

 3. Pierderea controlului: Atunci când se externalizează securitatea cibernetică, există un anumit grad de renunțare la control în favoarea furnizorului extern. Este posibil ca organizațiile să aibă o vizibilitate și un control limitat asupra operațiunilor zilnice și a proceselor decizionale ale companiei de externalizare. Această pierdere de control poate fi atenuată prin acorduri contractuale adecvate, evaluări periodice ale performanțelor și monitorizarea continuă a activităților externalizate.

 4. Preocupări legate de confidențialitatea datelor și de conformitate: Externalizarea securității cibernetice implică partajarea informațiilor sensibile ale companiei cu furnizori terți. Acest lucru ridică preocupări legate de confidențialitatea datelor și de conformitatea cu reglementările relevante, cum ar fi Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) sau standardele specifice industriei. Organizațiile ar trebui să se asigure că firma de externalizare respectă cerințele necesare în materie de confidențialitate și conformitate.

 5. Risc de întrerupere a serviciilor: Dependența de un singur furnizor externalizat pentru serviciile critice de securitate cibernetică introduce riscul de întrerupere a serviciilor. În cazul în care compania de externalizare se confruntă cu probleme tehnice, probleme de personal sau întreruperi ale operațiunilor sale, acest lucru poate avea un impact asupra capacității organizației de a răspunde eficient la incidentele de securitate. Atenuarea acestui risc implică luarea în considerare a planurilor de rezervă, a redundanțelor și a garanțiilor contractuale privind disponibilitatea serviciilor.

În general, externalizarea securității cibernetice poate aduce beneficii semnificative pentru organizații în ceea ce privește expertiza, rentabilitatea și ______### Cele mai bune practici pentru o externalizare eficientă

Pentru a asigura externalizarea cu succes a securității cibernetice, luați în considerare următoarele bune practici:

 1. Evaluarea temeinică a furnizorului: Înainte de a încheia un acord de externalizare, evaluați temeinic potențialii furnizori. Căutați companii de renume, cu o experiență dovedită în domeniul securității cibernetice. Luați în considerare factori precum expertiza, certificările și mărturiile clienților. Efectuarea unei evaluări detaliate poate contribui la asigurarea faptului că furnizorul ales are capacitățile necesare pentru a îndeplini cerințele specifice de securitate ale organizației dumneavoastră. De exemplu, puteți examina rapoartele din industrie, cum ar fi Gartner Magic Quadrant for Managed Security Services Providers, pentru a identifica furnizorii de top în domeniul securității cibernetice.

 2. Estabiliți așteptări clare: Definiți în mod clar domeniul de activitate, așteptările de performanță și produsele livrabile într-un contract formal sau într-un acord de nivel de servicii (SLA). SLA ar trebui să prezinte serviciile specifice care urmează să fie furnizate, timpii de răspuns pentru rezolvarea incidentelor și orice măsurători relevante pentru măsurarea performanței. Acest acord contractual ajută la stabilirea unor așteptări clare pentru ambele părți și oferă o bază pentru evaluarea performanței furnizorului.

 3. Auditul și monitorizarea regulată: Auditați și monitorizați periodic operațiunile externalizate pentru a asigura conformitatea, securitatea și calitatea. Efectuați evaluări periodice pentru a verifica dacă furnizorul aderă la standardele de securitate convenite și la cele mai bune practici din industrie. Aceasta poate include revizuirea rapoartelor de audit, efectuarea de teste de penetrare și evaluarea vulnerabilităților. Prin evaluarea periodică a performanțelor furnizorului, puteți identifica orice domenii care necesită îmbunătățiri și puteți lua măsurile corective necesare.

 4. Comunicare eficientă: Stabiliți linii deschise de comunicare cu compania de externalizare. Întâlnirile regulate și actualizările de stare sunt esențiale pentru a menține transparența și pentru a aborda prompt orice preocupări sau probleme. În plus, definiți procedurile de răspuns la incidente și stabiliți o cale clară de escaladare pentru raportarea și rezolvarea incidentelor de securitate. Acest lucru asigură existența unor canale de comunicare pentru a aborda în mod eficient orice problemă legată de securitate.

 5. Menținerea conștientizării interne: În timp ce externalizați securitatea cibernetică, este important să mențineți conștientizarea internă a celor mai bune practici de securitate și să promovați o cultură a securității cibernetice în cadrul organizației. Oferiți o formare continuă în domeniul securității cibernetice angajaților pentru a vă asigura că aceștia înțeleg rolurile și responsabilitățile lor în menținerea securității. Aceasta poate include cursuri de formare privind recunoașterea și raportarea incidentelor de securitate, practicarea codării și configurării sigure și respectarea politicilor de protecție a datelor.

 6. Îmbunătățire continuă: Evaluați în mod regulat eficacitatea acordului de externalizare și faceți ajustările necesare. Monitorizați indicatorii-cheie de performanță, cum ar fi timpul de răspuns la incidente, rata de detectare a amenințărilor și eficacitatea soluționării. Identificați domeniile care necesită îmbunătățiri și colaborați cu societatea de externalizare pentru a pune în aplicare schimbările necesare. Îmbunătățirea continuă asigură faptul că acordul de externalizare evoluează pentru a răspunde peisajului schimbător al securității cibernetice și nevoilor în evoluție ale organizației.

Urmând aceste bune practici, organizațiile pot maximiza beneficiile externalizării securității cibernetice, reducând în același timp riscurile potențiale și asigurând o poziție de securitate solidă.


Concluzie

Decizia de a externaliza orice parte a securității cibernetice este o decizie complexă care necesită o analiză atentă a diverșilor factori. În timp ce externalizarea oferă beneficii, cum ar fi accesul la expertiză și coeficiența costurilor, aceasta prezintă, de asemenea, provocări, cum ar fi dependența de terți și preocupările legate de confidențialitatea datelor.

Prin înțelegerea nevoilor specifice de securitate cibernetică ale organizației dvs., prin evaluarea amănunțită a partenerului de externalizare și prin punerea în aplicare a cele mai bune practici, puteți profita de avantajele externalizării, reducând în același timp riscurile asociate. Evaluați temeinic potențialii furnizori, stabiliți așteptări clare prin contracte formale sau acorduri de nivel de servicii (SLA) și mențineți o comunicare și o monitorizare regulate. Acest lucru asigură transparența și responsabilitatea în cadrul acordului de externalizare.

Nu uitați, externalizarea ar trebui să vă completeze eforturile interne de securitate cibernetică, mai degrabă decât să le înlocuiască în întregime. Măstrați conștientizarea internă a celor mai bune practici de securitate și promovați o cultură a securității cibernetice în cadrul organizației. Evaluați în mod regulat eficacitatea acordului de externalizare și faceți ajustările necesare pentru a asigura o îmbunătățire continuă.

În concluzie, externalizarea securității cibernetice poate fi o decizie strategică care îmbunătățește poziția de securitate a organizației dumneavoastră. Prin găsirea unui echilibru corect între capacitățile interne și externalizarea, vă puteți proteja în mod eficient afacerea și datele clienților în peisajul actual al amenințărilor în continuă evoluție.


Referințe

 1. IBM Security. (2022). Cost of a Data Breach Report 2022. Link
 2. Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). Link
 3. Legea privind portabilitatea și răspunderea în domeniul asigurărilor de sănătate (HIPAA). Link
 4. Profesionist certificat în domeniul securității sistemelor informatice (CISSP). Link
 5. Certified Ethical Hacker (CEH). Link