Table of Contents

FISMA 101: O prezentare generală a Legii federale de modernizare a securității informațiilor

Home

Introducere

Federal Information Security Modernization Act (FISMA) este o lege americană adoptată în 2002 care impune agențiilor federale să stabilească și să mențină programe de securitate a informațiilor pentru a-și proteja informațiile și sistemele informatice. Această lege a fost adoptată ca răspuns la nevoia tot mai mare de îmbunătățire a securității informațiilor în cadrul guvernului federal și, de atunci, a fost actualizată de mai multe ori pentru a ține pasul cu peisajul în schimbare al amenințărilor.

Ce este FISMA?

FISMA este un set de standarde și orientări pentru securitatea informațiilor care se aplică agențiilor federale și contractorilor acestora. Scopul FISMA este de a se asigura că informațiile sensibile sunt protejate împotriva accesului, utilizării, dezvăluirii, întreruperii, modificării sau distrugerii neautorizate. FISMA prevede ca agențiile federale să pună în aplicare o abordare bazată pe riscuri în ceea ce privește securitatea informațiilor, ceea ce presupune identificarea și evaluarea riscurilor potențiale de securitate, punerea în aplicare a controalelor de securitate pentru a reduce aceste riscuri și monitorizarea continuă a eficienței acestor controale.

Componentele cheie ale FISMA

Există mai multe componente cheie ale FISMA, printre care:

 • Managementul riscului: Agențiile federale trebuie să efectueze evaluări periodice ale riscurilor pentru a identifica potențialele riscuri de securitate și să implementeze controale de securitate pentru a atenua aceste riscuri.

 • Evaluarea controlului de securitate: Agențiile federale trebuie să evalueze eficacitatea controalelor lor de securitate pentru a se asigura că acestea funcționează așa cum se preconizează și pentru a identifica orice domeniu care necesită îmbunătățiri.

 • Monitorizare continuă: Agențiile federale trebuie să își monitorizeze în permanență sistemele de informații pentru a se asigura că acestea sunt sigure și pentru a răspunde la orice incident de securitate care apare.

 • Răspunsul la incidente: Agențiile federale trebuie să dispună de un plan de răspuns la incidentele de securitate și trebuie să fie capabile să identifice, să limiteze și să rezolve rapid incidentele de securitate.

 • Autorizare și acreditare: Agențiile federale trebuie să obțină autorizația de la autoritatea competentă pentru a-și exploata sistemele de informații și trebuie să evalueze și să reacrediteze periodic aceste sisteme pentru a se asigura că sunt sigure.

Managementul riscurilor

FISMA impune agențiilor federale să efectueze evaluări periodice ale riscurilor pentru a identifica potențialele riscuri de securitate și să implementeze controale de securitate pentru a atenua aceste riscuri. Procesul de gestionare a riscurilor implică următoarele etape:

 1. Identificarea activelor: Agențiile federale trebuie mai întâi să identifice activele pe care trebuie să le protejeze, inclusiv informațiile sensibile și sistemele informatice.

 2. Evaluarea amenințărilor și a vulnerabilităților: Agențiile federale trebuie apoi să evalueze amenințările și vulnerabilitățile care ar putea avea un impact asupra activelor lor și să determine probabilitatea și impactul acestor amenințări.

 3. Determinarea riscului: Pe baza rezultatelor evaluării amenințărilor și a vulnerabilităților, agențiile federale trebuie să determine nivelul de risc pentru activele lor și să stabilească prioritatea riscurilor care trebuie abordate în primul rând.

 4. Planificarea măsurilor de atenuare: Agențiile federale trebuie apoi să elaboreze un plan de atenuare a riscurilor identificate, inclusiv implementarea controalelor de securitate, cum ar fi controalele de acces, criptarea și firewall-urile.

 5. Implementare: Agențiile federale trebuie apoi să implementeze controalele de securitate pe care le-au identificat ca fiind necesare pentru a atenua riscurile la adresa activelor lor.

 6. Monitorizare și evaluare: Agențiile federale trebuie să își monitorizeze în permanență sistemele de informații pentru a se asigura că măsurile de control de securitate funcționează așa cum se preconizează și pentru a identifica orice domeniu care necesită îmbunătățiri.

Evaluarea controlului de securitate

Agențiile federale trebuie să evalueze eficacitatea controalelor lor de securitate pentru a se asigura că acestea funcționează conform destinației și pentru a identifica orice domenii care necesită îmbunătățiri. Acest lucru implică următoarele etape:

 1. Testarea: Agențiile federale trebuie să își testeze controalele de securitate pentru a se asigura că acestea funcționează corect și pentru a identifica orice vulnerabilități care trebuie rezolvate.

 2. Evaluare: Agențiile federale trebuie să evalueze rezultatele testelor pentru a determina eficacitatea controalelor de securitate și pentru a identifica orice domenii care necesită îmbunătățiri.

 3. Remediere: Pe baza rezultatelor evaluării, agențiile federale trebuie să elaboreze un plan pentru a aborda orice vulnerabilități sau domenii care necesită îmbunătățiri și să pună în aplicare acțiunile de remediere necesare.

 4. Îmbunătățire continuă: Agențiile federale trebuie să monitorizeze și să evalueze în mod continuu eficacitatea controalelor lor de securitate și să aducă îmbunătățiri, după caz, pentru a se asigura că acestea oferă o protecție adecvată pentru activele lor.

Monitorizare continuă

Agențiile federale trebuie să își monitorizeze în permanență sistemele informatice pentru a se asigura că acestea sunt sigure și pentru a răspunde la orice incident de securitate care apare. Acest lucru include următoarele etape:

 1. Monitorizarea în timp real: Agențiile federale trebuie să utilizeze instrumente de monitorizare în timp real pentru a detecta și a răspunde la incidentele de securitate pe măsură ce acestea se produc.

 2. Analiză a jurnalelor: Agențiile federale trebuie să analizeze în mod regulat jurnalele din sistemele lor informatice pentru a detecta orice activitate neobișnuită sau suspectă și pentru a răspunde la incidentele de securitate.

 3. Scanarea vulnerabilităților: Agențiile federale trebuie să efectueze periodic scanări ale vulnerabilităților sistemelor lor informatice pentru a identifica orice vulnerabilități care trebuie soluționate.

 4. Răspunsul la incidente: Agențiile federale trebuie să dispună de un plan de răspuns la incidentele de securitate și trebuie să fie capabile să identifice, să limiteze și să rezolve rapid incidentele de securitate.

Autorizare și acreditare

Agențiile federale trebuie să obțină autorizația de la autoritatea competentă pentru a-și opera sistemele de informații și trebuie să evalueze și să reacrediteze periodic aceste sisteme pentru a se asigura că sunt sigure. Acest lucru implică următoarele etape:

 1. Autorizarea sistemului: Agențiile federale trebuie să obțină autorizația de la autoritatea competentă pentru a-și opera sistemele de informații.

 2. Evaluarea securității: Agențiile federale trebuie să efectueze o evaluare de securitate a sistemelor lor de informații pentru a identifica orice riscuri și vulnerabilități de securitate.

 3. Planificarea măsurilor de atenuare: Pe baza rezultatelor evaluării securității, agențiile federale trebuie să elaboreze un plan de atenuare a oricăror riscuri și vulnerabilități de securitate și să pună în aplicare controalele de securitate necesare.

 4. Acreditare: Agențiile federale trebuie să obțină apoi acreditarea din partea autorității competente pentru a se asigura că sistemele lor de informații îndeplinesc standardele de securitate necesare și sunt autorizate să funcționeze.

 5. Reacreditarea: Agențiile federale trebuie să își evalueze și să își reacrediteze periodic sistemele de informații pentru a se asigura că acestea continuă să îndeplinească standardele de securitate necesare și pentru a identifica eventualele domenii care necesită îmbunătățiri.

Beneficii ale FISMA

Există mai multe beneficii ale FISMA, printre care:

Îmbunătățirea securității informațiilor

Unul dintre principalele beneficii ale FISMA este îmbunătățirea securității informațiilor pentru agențiile federale. Cerând agențiilor federale să stabilească și să mențină programe solide de securitate a informațiilor, FISMA ajută la protejarea informațiilor sensibile împotriva accesului, utilizării sau divulgării neautorizate. În plus, FISMA impune agențiilor federale să efectueze evaluări periodice ale riscurilor, evaluări ale controalelor de securitate și o monitorizare continuă, ceea ce ajută la asigurarea faptului că sistemele lor de informații rămân sigure în timp.

O mai bună gestionare a riscurilor

FISMA ajută, de asemenea, agențiile federale să gestioneze mai bine riscurile de securitate, cerându-le să efectueze evaluări periodice ale riscurilor și să implementeze controale de securitate pentru a reduce aceste riscuri. Acest lucru ajută agențiile federale să identifice și să prioritizeze riscurile de securitate și să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la modalitățile cele mai bune de atenuare a acestor riscuri. În plus, FISMA impune agențiilor federale să își monitorizeze în permanență sistemele de informații, ceea ce contribuie la asigurarea faptului că riscurile de securitate sunt detectate și abordate în timp util.

Transparență sporită

FISMA impune agențiilor federale să raporteze cu privire la programele lor de securitate a informațiilor, ceea ce contribuie la creșterea transparenței și a responsabilității. Acest lucru permite părților interesate, cum ar fi Congresul, să vadă modul în care agențiile federale gestionează riscurile de securitate a informațiilor și să le tragă la răspundere pentru orice incident de securitate care are loc.

Colaborare consolidată

FISMA contribuie, de asemenea, la consolidarea colaborării și a coordonării între agențiile federale și contractorii lor și alte părți interesate, cerându-le să respecte aceleași standarde de securitate a informațiilor. Acest lucru ajută la asigurarea faptului că toată lumea colaborează pentru a proteja informațiile sensibile și că riscurile de securitate a informațiilor sunt gestionate eficient la toate nivelurile guvernului federal.

Concluzie

În concluzie, FISMA este o componentă critică a securității informațiilor în cadrul guvernului federal al SUA. Prin faptul că impune agențiilor federale să stabilească și să mențină programe de securitate a informațiilor, FISMA contribuie la asigurarea faptului că informațiile sensibile sunt protejate împotriva accesului, utilizării sau divulgării neautorizate. Cerând evaluări periodice ale riscurilor, monitorizare continuă și răspuns la incidente, FISMA ajută agențiile federale să gestioneze riscurile de securitate și să răspundă rapid la incidentele de securitate. În general, FISMA este un instrument important pentru îmbunătățirea securității informațiilor în cadrul guvernului federal și pentru protejarea informațiilor sensibile.