Table of Contents

Home

Introducere

În domeniul securității cibernetice, evaluarea cadrelor de dezvoltare a forței de muncă este esențială pentru a promova creșterea și competența profesioniștilor. Un astfel de cadru influent este Workforce Framework for Cybersecurity elaborat de National Initiative for Cybersecurity Education (NICE). Acest articol aprofundează semnificația și evaluarea Cadrului pentru forța de muncă în domeniul securității cibernetice, aruncând lumină asupra rolului său în modelarea forței de muncă în domeniul securității cibernetice.

Înțelegerea Cadrului forței de muncă pentru securitatea cibernetică

Cadrul Workforce Framework for Cybersecurity servește drept ghid cuprinzător pentru organizațiile și persoanele implicate în roluri de securitate cibernetică. Acesta subliniază cunoștințele, competențele și abilitățile (KSA) esențiale pentru profesioniștii în domeniul securității cibernetice din diverse domenii. Cadrul este structurat în mai multe componente-cheie, inclusiv categorii, domenii de specialitate, roluri de muncă și KSA-uri.


Categorii: Organizarea domeniului securității cibernetice

Cadrul privind forța de muncă în domeniul securității cibernetice cuprinde șapte categorii de nivel înalt, care oferă o abordare structurată pentru înțelegerea diverselor aspecte ale domeniului securității cibernetice. Aceste categorii sunt după cum urmează:

 1. Aprovizionare în condiții de securitate: Se concentrează pe implementarea și întreținerea sistemelor sigure.
 2. Operare și întreținere: Accentuarea funcționării și întreținerii continue a sistemelor de securitate cibernetică.
 3. Protejarea și apărarea: Concentrându-se pe protejarea informațiilor, a activelor și a sistemelor.
 4. Analizați: Implică evaluarea și identificarea amenințărilor și vulnerabilităților în materie de securitate cibernetică.
 5. Colectarea și operarea: Se concentrează pe colectarea și gestionarea informațiilor privind securitatea cibernetică.
 6. Investigare: Accentuarea răspunsului la incidentele de securitate cibernetică și investigarea acestora.
 7. Supraveghează și guvernează: Care se ocupă de guvernanța, gestionarea și coordonarea operațiunilor de securitate cibernetică.

Domenii de specialitate: Adaptarea la expertiză specifică

În cadrul fiecărei categorii, Cadrul pentru forța de muncă în domeniul securității cibernetice delimitează în continuare domeniile de specialitate care se aliniază cu domenii sau domenii de expertiză specifice. Aceste domenii de specialitate oferă o înțelegere mai granulară a peisajului securității cibernetice și permit persoanelor să își concentreze dezvoltarea profesională în domenii de interes specializate.

Printre exemplele de domenii de specialitate se numără securitatea rețelelor, securitatea aplicațiilor, ancheta digitală, ingineria securității, reacția la incidente și arhitectura de securitate. Prin identificarea acestor domenii de specialitate, cadrul recunoaște natura diversă și în evoluție a domeniului securității cibernetice.


Roluri de lucru: Definirea posturilor în domeniul securității cibernetice

Cadrul pentru forța de muncă în domeniul securității cibernetice definește roluri de muncă care cuprind posturile și funcțiile specifice din cadrul forței de muncă în domeniul securității cibernetice. Aceste roluri reflectă responsabilitățile și competențele necesare pentru ca profesioniștii să exceleze în domeniile lor respective.

Unele roluri de muncă comune identificate în cadrul includ analist de securitate, inginer de securitate, arhitect de rețea, tester de penetrare, auditor de securitate și consultant în domeniul securității cibernetice. Aceste roluri de muncă servesc drept resursă valoroasă pentru organizații în definirea descrierilor posturilor, identificarea cerințelor de competențe și sprijinirea planificării și dezvoltării forței de muncă.

______### KSAs: Competențe cheie pentru succes

Pentru a excela în rolurile din domeniul securității cibernetice, profesioniștii trebuie să posede cunoștințe, abilități și abilități (KSA) specifice. Workforce Framework for Cybersecurity (Cadrul forței de muncă pentru securitatea cibernetică) prezintă o listă cuprinzătoare de KSA-uri care sunt esențiale pentru diferite roluri de lucru în domeniul securității cibernetice.

Aceste KSA cuprind o gamă largă de competențe, inclusiv abilități tehnice, abilități analitice, competențe de comunicare, capacitate de rezolvare a problemelor și cunoașterea principiilor de securitate cibernetică. Prin identificarea acestor competențe-cheie, cadrul ajută profesioniștii în autoevaluarea, dezvoltarea competențelor și evoluția în carieră.


Reglementări și referințe guvernamentale

Reglementările guvernamentale joacă un rol vital în modelarea peisajului securității cibernetice și în dezvoltarea forței de muncă. Institutul Național de Standarde și Tehnologie (NIST) oferă resurse și publicații valoroase legate de securitatea cibernetică, inclusiv Workforce Framework for Cybersecurity. Una dintre aceste publicații este Special Publication 800-181 (SP 800-181), care oferă îndrumări detaliate cu privire la Workforce Framework for Cybersecurity.

Pentru o înțelegere cuprinzătoare a Cadrului privind forța de muncă pentru securitatea cibernetică, se recomandă să consultați următoarele resurse:

În plus, Departamentul Apărării (DoD) are propriul său cadru de dezvoltare a forței de muncă, cunoscut sub numele de DoD Cybersecurity Workforce Framework (DCWF), care se bazează pe NIST 800-181. Pentru mai multe informații despre DCWF, vizitați site-ul DoD Cyber Workforce Framework site-ul web.

Diferențe între DoD DCWF și NIST 800-181

Cadrul DoD pentru forța de muncă în domeniul securității cibernetice (DoD Cybersecurity Workforce Framework - DCWF) și Publicația specială 800-181 (SP 800-181) a NIST sunt ambele resurse valoroase pentru dezvoltarea forței de muncă în domeniul securității cibernetice. Deși au o bază comună, există diferențe notabile între cele două cadre.

 1. Amplasament: DCWF este special conceput pentru forța de muncă în domeniul securității cibernetice din cadrul Departamentului Apărării, în timp ce NIST 800-181 oferă un cadru mai larg aplicabil profesioniștilor în domeniul securității cibernetice din diverse sectoare.

 2. Categorizare: DCWF clasifică rolurile profesionale pe baza funcțiilor pe care le îndeplinesc în cadrul DoD, în timp ce NIST 800-181 utilizează categorii mai largi, cunoscute sub numele de “domenii de specialitate”, pentru a surprinde diferite aspecte ale securității cibernetice.

 3. Roluri profesionale: DCWF definește roluri profesionale specifice în cadrul forței de muncă în domeniul securității cibernetice din cadrul DoD, aliniindu-le cu responsabilitățile și competențele corespunzătoare. NIST 800-181, pe de altă parte, oferă o abordare mai flexibilă prin utilizarea “Rolurilor de lucru” care pot fi adaptate la diferite contexte organizaționale.

 4. Dezvoltarea forței de muncă: DCWF pune accentul pe cerințele unice și pe seturile de competențe necesare pentru sectorul apărării, luând în considerare factori precum operațiunile critice pentru misiune și tehnologiile specializate. NIST 800-181 adoptă o abordare mai generală, concentrându-se pe cunoștințele, competențele și abilitățile fundamentale aplicabile forței de muncă în domeniul securității cibernetice în sens larg.

Este important de remarcat faptul că, deși DCWF este derivat din NIST 800-181, acesta încorporează considerații suplimentare specifice nevoilor forței de muncă în domeniul securității cibernetice a DoD. Este posibil ca organizațiile care operează în cadrul DoD să considere că DCWF se aliniază mai bine cu cerințele lor, în timp ce altele pot beneficia de domeniul de aplicare mai larg al NIST 800-181.

Pentru informații detaliate despre DCWF and NIST 800-181 consultați documentația și resursele cadrelor respective.

Concluzie

Cadrul pentru forța de muncă în domeniul securității cibernetice elaborat de Inițiativa națională pentru educația în domeniul securității cibernetice (NICE) oferă o abordare standardizată pentru a evalua, dezvolta și alinia abilitățile și competențele necesare pentru o forță de muncă robustă în domeniul securității cibernetice. Prin înțelegerea categoriilor, domeniilor de specialitate, rolurilor de lucru și KSA ale cadrului, persoanele și organizațiile pot lua decizii în cunoștință de cauză pentru a-și consolida capacitățile de securitate cibernetică.

A fi la curent cu cele mai recente evoluții din domeniul securității cibernetice și cu Cadrul pentru forța de muncă în domeniul securității cibernetice este crucial pentru profesioniștii care doresc să exceleze în acest peisaj în continuă evoluție. Vizitarea regulată a site-urilor web cu autoritate, cum ar fi NICE, și consultarea publicațiilor guvernamentale, cum ar fi Publicația specială 800-181 a NIST, asigură accesul la informații exacte și complete.

Prin adoptarea puterii Cadrului pentru forța de muncă în domeniul securității cibernetice și prin actualizarea continuă a cunoștințelor și abilităților, persoanele pot contribui eficient la domeniul securității cibernetice, iar organizațiile pot construi apărări rezistente împotriva amenințărilor emergente.

Referințe

 1. Workforce Framework for Cybersecurity - National Initiative for Cybersecurity Education (NICE)
 2. NICE Framework Categories - NIST
 3. NICE Specialty Areas - NIST
 4. NICE Work Roles - NIST
 5. NICE KSAs - NIST
 6. Special Publication 800-181 - NIST
 7. DoD Cyber Workforce Framework - Department of Defense (DoD)