Table of Contents

discord-typecast-gpt-chatbot

Docker Image CI

Acest robot este un agent de asistență bazat pe Discord. Acesta oferă răspunsuri utile la întrebările utilizatorilor, ajută la rezolvarea întrebărilor legate de server și îndrumă utilizatorii către resurse relevante. Robotul este prietenos, bine informat și menține un mediu pozitiv. De asemenea, poate împărtăși opinii, preferințe și recomandări legate de diverse subiecte, creând interacțiuni atractive și informative cu utilizatorii.

See the bot in action

Cum se execută robotul

Folosind docker

docker run -td --name cyberchatbot -e DISCORD_BOT_APP_TOKEN="INSERT YOUR BOT TOKEN HERE" -e OPENAI_API_KEY="INSERT YOUR OPENAI API KEY HERE" simeononsecurity/discord-typecast-gpt-chatbot:latest

Cum să rulați manual robotul folosind python

Pentru a începe să rulați acest depozit, trebuie să efectuați următorii pași:

  1. Clonați acest depozit și schimbați în rădăcina produsului
git clone URL
cd repo_name
  1. creați un .env din rădăcina proiectului (va fi .gitignored și lipiți token-ul robotului discord și token-ul openai:
DISCORD_BOT_APP_TOKEN=PASTE_DISCORD_TOKEN_HERE
OPENAI_API_KEY=PASTE_OPENAI_API_TOKEN_HERE
  1. Creați un nou mediu virtual utilizând venv
python3 -m venv venv
  1. Activați mediul virtual:
source venv/bin/activate
  1. Instalați dependențele enumerate în requirements.txt
pip install -r requirements.txt
  1. Dacă instalați noi dependențe cu pip install asigurați-vă că ați regenerat requirements.txt cu:
pip freeze > requirements.txt

Cum se remediază problema locale

sudo apt-get install locales -y
sudo locale-gen en_US.UTF-8 en_CA.UTF-8
sudo update-locale

Arhitectura

./
project root

bot/
discord bot's source

bot/main.py:
This is the main entry point for your application

bot/controllers/
This directory contains code that controls the main program and provides inputs into services

bot/services/
This directory contains code that do small, specific tasks

requirements.txt:
This file lists the dependencies required for your application to run