Table of Contents

Automatizarea corecțiilor și actualizărilor Linux cu Ansible

În lumea de astăzi cu ritm rapid și conștientă de securitate, automatizarea corecțiile și actualizarea sistemelor Linux este crucială pentru a asigura stabilitatea sistemului și a atenua vulnerabilitățile. Având în vedere multitudinea de distribuții Linux disponibile, poate fi dificil să gestionezi eficient actualizările pe diferite platforme. Din fericire, Ansible, un instrument puternic de automatizare, oferă o soluție unificată pentru automatizarea corecțiilor și a actualizărilor în diverse distribuții Linux. În acest articol, vom explora cum să folosim Ansible pentru a automatiza procesul de corecție și actualizare pentru bazate pe Debian, pe Ubuntu, pe RHEL, pe Alpine și alte distribuții. De asemenea, vom oferi un exemplu detaliat de manual Ansible care se ocupă de instalarea de corecții și actualizări pe diferite distribuții Linux, împreună cu instrucțiuni despre configurarea acreditărilor Ansible și a fișierelor gazdă pentru toate sistemele vizate.

Condiții preliminare

Înainte de a intra în procesul de automatizare, să ne asigurăm că avem condițiile prealabile necesare. Acestea includ:

 1. Instalarea Ansible: Pentru a utiliza Ansible, trebuie să-l instalați pe sistemul de pe care veți rula sarcinile de automatizare. Puteți urmări documentația oficială Ansible pe how to install Ansible pentru instrucțiuni detaliate.

 2. Configurarea inventarului: creați un fișier de inventar care listează sistemele țintă pe care doriți să le gestionați cu Ansible. Fiecare sistem ar trebui să aibă adresa IP sau numele de gazdă specificate. De exemplu, puteți crea un fișier de inventar numit hosts.ini cu urmatorul continut:

[debian]
debian-host ansible_host=<debian_ip_address>

[ubuntu]
ubuntu-host ansible_host=<ubuntu_ip_address>

[rhel]
rhel-host ansible_host=<rhel_ip_address>

[alpine]
alpine-host ansible_host=<alpine_ip_address>

A inlocui <debian_ip_address> <ubuntu_ip_address> <rhel_ip_address> și <alpine_ip_address> cu adresele IP sau numele de gazdă respective ale sistemelor țintă.

 1. Acces SSH: Asigurați-vă că aveți acces SSH la sistemele țintă folosind autentificarea bazată pe chei SSH. Acest lucru va permite Ansible să se conecteze în siguranță la sisteme și să efectueze sarcinile necesare.

Ansible Playbook pentru corecție și actualizare

Pentru a automatiza procesul de corecție și actualizare pentru diverse distribuții Linux, putem crea un manual Ansible care se ocupă de instalarea de corecții și actualizări pe diferite distribuții. Mai jos este un exemplu de manual de joc:

---
- name: Patching and Updating Linux Systems
 hosts: all
 become: yes

 tasks:
  - name: Update Debian-based Systems
   when: ansible_os_family == 'Debian'
   apt:
    update_cache: yes
    upgrade: dist

  - name: Update RHEL-based Systems
   when: ansible_os_family == 'RedHat'
   yum:
    name: '*'
    state: latest

  - name: Update Alpine-based Systems
   when: ansible_os_family == 'Alpine'
   apk:
    update_cache: yes
    upgrade: yes

În manualul de mai sus:

 • Cel hosts linia specifică sistemele țintă pentru fiecare sarcină. Playbook-ul va rula pe sistemele grupate sub debian ubuntu rhel și alpine
 • Cel become: yes Declarația permite jocului să ruleze cu privilegii administrative.
 • Prima sarcină actualizează sistemele bazate pe Debian și Ubuntu folosind apt modul.
 • A doua sarcină actualizează sistemele bazate pe RHEL folosind yum modul.
 • A treia sarcină actualizează sistemele bazate pe Alpine folosind apk modul.

Rețineți că sarcinile sunt condiționate în funcție de numele grupurilor pentru a viza sistemele adecvate.

Configurarea acreditărilor Ansible și a fișierelor gazdă

Pentru a configura acreditările Ansible și fișierele gazdă pentru sistemele vizate, urmați acești pași:

 1. Creați un fișier Ansible Vault pentru a stoca informații sensibile, cum ar fi acreditările SSH. Puteți utiliza următoarea comandă pentru a crea un fișier seif:
ansible-vault create credentials.yml
 1. Actualizați fișierul de inventar (hosts.ini cu acreditările SSH corespunzătoare pentru fiecare sistem țintă. De exemplu:
[debian]
debian-host ansible_host=<debian_ip_address> ansible_user=<debian_username> ansible_ssh_pass=<debian_ssh_password>

[ubuntu]
ubuntu-host ansible_host=<ubuntu_ip_address> ansible_user=<ubuntu_username> ansible_ssh_pass=<ubuntu_ssh_password>

[rhel]
rhel-host ansible_host=<rhel_ip_address> ansible_user=<rhel_username> ansible_ssh_pass=<rhel_ssh_password>

[alpine]
alpine-host ansible_host=<alpine_ip_address> ansible_user=<alpine_username> ansible_ssh_pass=<alpine_ssh_password>

A inlocui <debian_ip_address> <ubuntu_ip_address> <rhel_ip_address> și <alpine_ip_address> cu adresele IP respective ale sistemelor tinta. De asemenea, înlocuiți <debian_username> <ubuntu_username> <rhel_username> și <alpine_username> cu numele de utilizator SSH adecvate pentru fiecare sistem. În sfârșit, înlocuiți <debian_ssh_password> <ubuntu_ssh_password> <rhel_ssh_password> și <alpine_ssh_password> cu parolele SSH corespunzătoare.

 1. Criptați fișierul hosts.ini folosind Ansible Vault:
ansible-vault encrypt hosts.ini

Furnizați parola seifului atunci când vi se solicită.

Cu pașii de mai sus, ați configurat acreditările Ansible și fișierele gazdă necesare pentru toate sistemele vizate

Rularea Playbook-ului

Pentru a rula playbook-ul și a automatiza procesul de corecție și actualizare, urmați acești pași:

 1. Deschideți un terminal și navigați la directorul în care aveți fișierul playbook și fișierul inventar criptat.

 2. Rulați următoarea comandă pentru a executa playbook-ul, furnizând parola seifului când vi se solicită:

ansible-playbook -i hosts.ini playbook.yml --ask-vault-pass
 1. Ansible se va conecta la sistemele țintă, va folosi acreditările furnizate și va executa sarcinile specificate, actualizând sistemele în consecință.

Felicitări! Ați automatizat cu succes corecțiile și actualizarea diferitelor distribuții Linux folosind Ansible. Cu registrul de joc Ansible și configurarea corectă a acreditărilor și a fișierelor gazdă, acum puteți gestiona eficient procesul de corecție și actualizare în infrastructura dvs. Linux.

Concluzie

Automatizarea corecțiilor și actualizării sistemelor Linux cu Ansible simplifică și simplifică procesul, permițând administratorilor de sistem să gestioneze eficient actualizările din diverse distribuții Linux. Urmând instrucțiunile furnizate în acest articol, ați învățat cum să creați un manual Ansible care se ocupă de instalarea de corecții și actualizări pe diferite distribuții Linux. În plus, ați configurat acreditările Ansible și fișierele gazdă pentru a viza sistemele dorite. Îmbrățișați puterea automatizării și bucurați-vă de beneficiile unei infrastructuri Linux mai sigure și mai bine întreținute.

Referințe

 1. Ansible Documentation
 2. Official Ansible Installation Guide