Table of Contents

Ghid: Obținerea de hașuri de fișiere pe Linux utilizând instrumente încorporate

Introducere

În lumea sistemelor Linux, obținerea hașurilor de fișiere este esențială pentru asigurarea integrității datelor și verificarea autenticității fișierelor. Hașurile fișierelor servesc ca identificatori unici care permit utilizatorilor să detecteze încercările de manipulare și să valideze integritatea datelor. În acest ghid cuprinzător, vom explora modul de obținere a hașurilor SHA256, MD5 și SHA1 ale fișierelor pe Linux, utilizând instrumentele încorporate. Urmați instrucțiunile pas cu pas și învățați prin exemple specifice.


Obținerea hașurilor pe Linux folosind instrumente încorporate

Linux oferă mai multe instrumente încorporate care permit utilizatorilor să calculeze hașurile fișierelor fără a fi nevoie de instalarea de software suplimentar. Vom explora trei algoritmi de hashing utilizați pe scară largă: SHA256, MD5 și SHA1.

Obținerea hash-ului SHA256

Pentru a obține hash-ul SHA256 al unui fișier pe Linux, puteți utiliza comanda sha256sum comandă. Deschideți un terminal și navigați în directorul în care se află fișierul. Apoi, executați următoarea comandă:

sha256sum file_path

Înlocuiți file_path cu calea reală către fișierul dvs.

Obținerea hașurilor MD5 și SHA1

De asemenea, puteți obține MD5 și SHA1 hashes a unui fișier pe Linux folosind comenzi similare:

  • Pentru a obține valoarea MD5 hash
md5sum file_path
  • Pentru a obține SHA1 hash
sha1sum file_path

Înlocuiți file_path cu calea de acces la fișierul dvs. în ambele comenzi.

Exemple

Să ne adâncim în exemple specifice pentru a ilustra procesul de obținere a hașurilor folosind instrumentele încorporate pe Linux.

Exemplul 1: Obținerea hașurii SHA256

Imaginați-vă că aveți un fișier numit document.pdf aflat în directorul /home/user/docs Pentru a obține SHA256 hash a acestui fișier pe Linux, executați următoarea comandă:

sha256sum /home/user/docs/document.pdf

La ieșire se va afișa SHA256 hash valoarea fișierului.

Exemplul 2: Obținerea hașurii MD5

Să presupunem că aveți un fișier numit image.jpg stocate în directorul /home/user/pictures Pentru a obține MD5 hash a acestui fișier pe Linux, rulați următoarea comandă:

md5sum /home/user/pictures/image.jpg

Terminalul va afișa MD5 hash valoarea fișierului.

Exemplul 3: Obținerea hașurii SHA1

Luați în considerare un scenariu în care aveți un fișier numit data.txt aflat în directorul /home/user/files Pentru a obține SHA1 hash a acestui fișier pe Linux, executați următoarea comandă:

sha1sum /home/user/files/data.txt

La ieșire se va afișa SHA1 hash valoarea fișierului.

Concluzie

Obținerea de hash-uri de fișiere pe Linux utilizând instrumentele încorporate este o metodă simplă, dar puternică, de asigurare a integrității datelor și de validare a autenticității fișierelor. Urmând instrucțiunile furnizate în acest ghid, puteți calcula cu încredere hașurile SHA256, MD5 și SHA1 ale fișierelor dvs. pe sistemele Linux.

Referințe

  1. sha256sum - Linux man page
  2. md5sum - Linux man page
  3. sha1sum - Linux man page