Table of Contents

Introducere

În peisajul digital actual, organizațiile se confruntă cu o luptă constantă împotriva amenințărilor și vulnerabilităților în materie de securitate cibernetică. Consecințele unei breșe de securitate pot fi grave, ducând la încălcări ale securității datelor, pierderi financiare și daune aduse reputației. Pentru a gestiona eficient vulnerabilitățile și a răspunde prompt la incidentele de securitate, organizațiile au nevoie de procese și instrumente solide de răspuns la vulnerabilități.

Un astfel de instrument care a câștigat o popularitate semnificativă în ultimii ani este ServiceNow Vulnerability Response (VR). În acest articol, vom explora caracteristicile, beneficiile și cele mai bune practici asociate cu ServiceNow VR. Vom aprofunda modulele cheie, integrările și regulile de clasificare care îl fac să fie un atu neprețuit pentru organizațiile care se străduiesc să își îmbunătățească poziția de securitate cibernetică.


Înțelegerea răspunsului la vulnerabilități ServiceNow

Ce este ServiceNow Vulnerability Response?

ServiceNow Vulnerability Response este un modul din cadrul platformei ServiceNow care permite organizațiilor să simplifice și să automatizeze procesele de gestionare a vulnerabilităților. Acesta oferă un sistem centralizat de identificare, prioritizare și remediere a vulnerabilităților, reducând astfel riscul de exploatare.

Key Features and Benefits

ServiceNow Vulnerability Response oferă o serie de caracteristici și beneficii care facilitează gestionarea eficientă a vulnerabilităților:

 1. Identificarea și clasificarea vulnerabilităților: ServiceNow VR ajută la identificarea vulnerabilităților în cadrul aplicațiilor și infrastructurii unei organizații. Folosește instrumente de scanare automată, integrări de la terți și intrări manuale pentru a capta eficient vulnerabilitățile. Sistemul clasifică apoi aceste vulnerabilități pe baza gravității, impactului și a altor criterii.

 2. Evaluarea și prioritizarea riscurilor: Odată ce vulnerabilitățile sunt identificate și clasificate, ServiceNow VR utilizează un calculator de risc pentru a evalua impactul lor potențial. Acest calcul ia în considerare diverși factori, cum ar fi gravitatea vulnerabilității, caracterul critic al activelor și impactul potențial asupra afacerii. Prin prioritizarea vulnerabilităților în funcție de nivelul lor de risc, organizațiile pot aloca eficient resursele pentru remediere.

 3. Gestionarea remedierii și a sarcinilor: ServiceNow VR eficientizează procesul de remediere prin generarea automată a sarcinilor de remediere și prin atribuirea acestora echipelor sau persoanelor relevante. Modulul urmărește progresul acestor sarcini și oferă vizibilitate asupra stării lor. De asemenea, permite colaborarea și comunicarea între echipe, asigurând rezolvarea eficientă și la timp a vulnerabilităților.

 4. Capacități de integrare: ServiceNow VR se integrează cu diverse instrumente de gestionare a vulnerabilităților de la terți, platforme de informații despre amenințări și sisteme de gestionare a informațiilor și evenimentelor de securitate (SIEM). Aceste integrări sporesc eficiența răspunsului la vulnerabilități prin furnizarea de context suplimentar, date despre amenințări și corelare cu evenimentele de securitate.

 5. **Dashboards și rapoarte: ** Modulul oferă tablouri de bord și rapoarte personalizabile care oferă vizibilitate în timp real în peisajul vulnerabilităților unei organizații. Aceste vizualizări permit părților interesate să monitorizeze postura generală de securitate, să urmărească parametrii cheie și să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la strategiile de gestionare a vulnerabilităților.

Certificări și conformitate

ServiceNow VR a câștigat recunoaștere în industrie pentru robustețea și respectarea standardelor din domeniu. Este important de remarcat faptul că modulul respectă diverse reglementări și cadre, printre care:

 • NIST Cybersecurity Framework
 • ISO 27001
 • Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).
 • Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

Prin utilizarea ServiceNow VR, organizațiile își pot alinia procesele de răspuns la vulnerabilități cu aceste cerințe de reglementare și pot menține o poziție de securitate puternică.


Module și funcționalități cheie

Modulele de răspuns la vulnerabilități ServiceNow

ServiceNow Vulnerability Response este format din mai multe module care lucrează împreună pentru a oferi o soluție completă de gestionare a vulnerabilităților:

 1. Vulnerability Group: Acest modul permite organizațiilor să grupeze vulnerabilitățile pe baza unor caracteristici comune, cum ar fi aplicația, sistemul sau furnizorul afectat. Gruparea vulnerabilităților facilitează gestionarea și remedierea eficientă.

 2. Assignment Rule: Modulul Assignment Rule automatizează atribuirea sarcinilor de remediere către persoanele sau echipele corespunzătoare pe baza unor criterii predefinite. Astfel, se asigură că vulnerabilitățile sunt abordate de personalul potrivit, cu expertiza necesară.

 3. **Classification Rule (Regulă de clasificare): ** Regulile de clasificare permit organizațiilor să definească criterii de clasificare a vulnerabilităților pe baza gravității, impactului sau a altor factori relevanți. Aceste reguli ajută la eficientizarea proceselor de prioritizare și de evaluare a riscurilor.

 4. Regula de aprobare: Regulile de aprobare automatizează procesul de aprobare pentru cererile de excepție legate de remedierea vulnerabilităților. Organizațiile pot defini condiții specifice în care pot fi acordate excepții, asigurând un proces de gestionare a excepțiilor coerent și auditabil.

Integrare cu instrumente de la terți

ServiceNow Vulnerability Response se integrează perfect cu diverse instrumente și platforme terțe pentru a-și spori capacitățile. Unele integrări cheie includ:

 • BitSight: Integrarea cu BitSight permite organizațiilor să valorifice BitSight Security Ratings pentru a prioritiza vulnerabilitățile pe baza informațiilor externe privind riscurile.

Setup și configurare

Configurarea ServiceNow Vulnerability Response implică mai mulți pași, cum ar fi::

 1. Instalare: ServiceNow VR este instalat de obicei ca un plugin pe platforma ServiceNow. Organizațiile trebuie să se asigure că pluginul este instalat și activat corect.

 2. Configurare: După instalare, administratorii configurează modulul în funcție de cerințele specifice ale organizației lor. Aceasta include definirea regulilor de clasificare, a regulilor de atribuire și integrarea cu instrumente terțe.

 3. Formarea utilizatorilor: Este esențială formarea utilizatorilor cu privire la modul de utilizare eficientă a modulului. ServiceNow oferă o documentație cuprinzătoare și resurse de instruire pentru a sprijini utilizatorii în maximizarea beneficiilor oferite de ServiceNow VR.


Concluzie

În concluzie, ServiceNow Vulnerability Response este un modul puternic din cadrul platformei ServiceNow care permite organizațiilor să își eficientizeze procesele de gestionare a vulnerabilităților. Utilizând scanarea automată, evaluarea riscurilor și gestionarea automată a sarcinilor de remediere, ServiceNow VR ajută organizațiile să identifice și să abordeze vulnerabilitățile în mod eficient.

Capacitățile de integrare ale modulului, tablourile de bord personalizabile și conformitatea cu standardele din industrie fac din acesta un instrument de neprețuit pentru organizațiile care se străduiesc să mențină o postură puternică de securitate cibernetică. Cu ServiceNow VR, organizațiile își pot spori capacitatea de a răspunde prompt la vulnerabilități și de a reduce riscul de încălcare a securității.

Implementarea ServiceNow VR necesită o planificare, o configurare și o instruire atentă a utilizatorilor. Cu toate acestea, beneficiile unei gestionări îmbunătățite a vulnerabilităților și ale unor procese simplificate fac ca efortul să merite.

Întrucât organizațiile se confruntă cu amenințări de securitate cibernetică în continuă evoluție, ServiceNow VR oferă o soluție robustă care le permite să fie cu un pas înainte în lupta împotriva vulnerabilităților.


Referințe