Table of Contents

Configurarea mărcii pe sistemele Windows 10 și Server 2016/2019/2022

VirusTotal Scan

Cum se configurează fișierele de branding

  • Înlocuiți toate imaginile cu imaginile de branding
    • Logo-ul OEM trebuie să fie fie de 95x95 sau 120x20 și în format “.bmp”.
    • Generați imaginea utilizatorului împreună cu variantele 32x32, 40x40, 48x48, 192x192.
    • X] Generați sau copiați imaginea utilizatorului pentru imaginea invitatului.

Acest script utilizează următorul instrument:

Cum se execută scriptul

Instalare manuală:

Dacă este descărcat manual, scriptul trebuie lansat dintr-un powershell administrativ în directorul care conține toate fișierele din fișierul GitHub Repository

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Force
Get-ChildItem -Recurse *.ps1 | Unblock-File
.\sos-copybranding.ps1

Automated Install:

Scriptul poate fi lansat din descărcarea extrasă de pe GitHub astfel:

iwr -useb 'https://simeononsecurity.com/scripts/sosbranding.ps1'|iex