Table of Contents

Introducere

Informații neclasificate este un termen utilizat în mod obișnuit în contextul agențiilor și organizațiilor guvernamentale. Acesta se referă la informațiile care nu sunt clasificate sau încadrate la un anumit nivel de autorizare de securitate. În acest articol, vom explora natura informațiilor neclasificate, caracteristicile acestora și implicațiile pe care le implică. De asemenea, vom aprofunda importanța protejării informațiilor neclasificate și măsurile care pot fi luate pentru a asigura protecția acestora.


Ce sunt informațiile neclasificate?

Informațiile neclasificate se referă la date sau cunoștințe care nu îndeplinesc criteriile de clasificare ca fiind confidențiale, secrete sau strict secrete. Spre deosebire de informațiile clasificate, informațiile neclasificate nu necesită o manipulare specială sau măsuri de securitate. Acestea pot fi accesate, utilizate și partajate în mod liber în cadrul unei organizații sau cu părțile interesate externe, sub rezerva reglementărilor și politicilor aplicabile.

Informațiile neclasificate pot lua diverse forme, inclusiv, dar fără a se limita la acestea:

  • Date disponibile în mod public: Informații care sunt accesibile în mod liber publicului larg, cum ar fi rapoarte publicate, articole de presă sau documente partajate public.
  • Informații neclasificate controlate (CUI): Informații sensibile, dar neclasificate, care fac obiectul unor cerințe specifice de protecție descrise în reglementările guvernamentale. Un exemplu de CUI în Statele Unite este reprezentat de informațiile de identificare personală (PII), care includ date personale precum numere de asigurări sociale, adrese sau înregistrări financiare.
  • Înregistrări oficiale ale agențiilor: Documente, baze de date sau fișiere generate sau păstrate de agențiile guvernamentale care nu sunt clasificate, dar care conțin informații valoroase. De exemplu, rapoartele guvernamentale, corespondența sau înregistrările administrative pot intra în această categorie.

Înțelegând diferitele tipuri și forme de informații neclasificate, organizațiile pot gestiona și proteja în mod eficient astfel de date în conformitate cu reglementările aplicabile.


Caracteristicile informațiilor neclasificate

Înțelegerea caracteristicilor informațiilor neclasificate este crucială pentru gestionarea și protejarea eficientă a acestora. Iată câteva atribute cheie:

1. Accesibilitate: Informațiile neclasificate sunt ușor accesibile persoanelor autorizate din cadrul unei organizații sau publicului, în funcție de natura lor și de orice restricții aplicabile.

2. Partajabilitate: Spre deosebire de informațiile clasificate, informațiile neclasificate pot fi partajate cu părți interne sau externe fără a fi nevoie de permisiune sau autorizație explicită.

3. Sensibilitate limitată: Deși informațiile neclasificate pot conține detalii sensibile, acestea nu posedă același nivel de sensibilitate ca și informațiile clasificate. Cu toate acestea, trebuie totuși să se acționeze cu prudență pentru a preveni divulgarea neautorizată sau utilizarea abuzivă.

4. Valoare: Informațiile neclasificate pot deține o valoare semnificativă pentru organizații, persoane sau alte părți interesate. Acestea pot include proprietate intelectuală, rezultate ale cercetării, date financiare sau detalii operaționale care contribuie la funcționarea și succesul general al unei entități.

5. Sub rezerva reglementărilor: Deși informațiile neclasificate nu au aceleași cerințe stricte de protecție ca și informațiile clasificate, anumite reglementări și politici pot totuși să reglementeze manipularea, stocarea și diseminarea acestora. De exemplu, în Statele Unite ale Americii, manipularea informațiilor neclasificate controlate (CUI) este reglementată prin CUI program , established by the National Archives and Records Administration (NARA)

Înțelegerea acestor caracteristici permite organizațiilor să pună în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja informațiile neclasificate și pentru a reduce riscurile potențiale asociate cu manipularea și partajarea acestora.


Protejarea informațiilor neclasificate

Deși informațiile neclasificate nu necesită același nivel de protecție ca și informațiile clasificate, este totuși esențial să se implementeze măsuri de protecție adecvate pentru a reduce riscurile și a menține confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea. Iată câteva măsuri care pot fi luate:

1. Controale de acces: Implementați controale de acces pentru a vă asigura că numai persoanele autorizate pot accesa și modifica informațiile neclasificate. Acest lucru poate fi realizat prin autentificarea utilizatorilor, controale de acces bazate pe roluri și revizuiri periodice ale accesului.

2. Criptare: Aplicați criptarea informațiilor sensibile neclasificate, în special atunci când acestea sunt stocate sau transmise prin rețele. Criptarea adaugă un nivel suplimentar de protecție și ajută la prevenirea accesului neautorizat sau a interceptării.

3. Instruirea angajaților: Desfășurați în mod regulat programe de formare și conștientizare pentru a educa angajații cu privire la importanța protejării informațiilor neclasificate. Acest lucru ar trebui să includă cele mai bune practici pentru manipularea, stocarea și schimbul de informații în condiții de siguranță.

4. Răspuns la incidente: Elaborați și mențineți un plan de răspuns la incidente pentru a aborda cu promptitudine orice încălcări sau incidente care implică informații neclasificate. Acest plan ar trebui să prezinte pașii care trebuie urmați în caz de acces neautorizat, pierdere sau dezvăluire a informațiilor sensibile.

5. Securitatea fizică: Asigurați-vă că măsurile de securitate fizică sunt puse în aplicare pentru a proteja documentele fizice, dispozitivele de stocare sau echipamentele care conțin informații neclasificate. Acestea pot include ** dulapuri închise cu cheie**, camere de server securizate sau sisteme de supraveghere.

Punerea în aplicare a acestor măsuri de protecție contribuie la atenuarea riscurilor asociate cu informațiile neclasificate și asigură faptul că datele sensibile rămân protejate împotriva accesului neautorizat sau a divulgării neautorizate.


Concluzie

Informațiile neclasificate joacă un rol vital în cadrul organizațiilor și agențiilor guvernamentale. Acestea cuprind o gamă largă de date și cunoștințe care, deși nu sunt clasificate, au totuși valoare și necesită protecție. Prin înțelegerea caracteristicilor informațiilor neclasificate și prin punerea în aplicare a unor măsuri de protecție adecvate, organizațiile pot asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea acestor informații valoroase. Respectarea reglementărilor guvernamentale relevante, cum ar fi CUI program în Statele Unite, consolidează și mai mult protecția informațiilor neclasificate și contribuie la securitatea generală a informațiilor.

Protejarea informațiilor neclasificate este esențială pentru menținerea încrederii părților interesate, pentru prevenirea accesului neautorizat sau a divulgării neautorizate și pentru păstrarea reputației și a continuității operaționale a organizațiilor. Prin punerea în aplicare a măsurilor recomandate, organizațiile pot crea un mediu sigur pentru informațiile neclasificate și pot reduce riscurile asociate.


Referințe

  1. Administrația Națională a Arhivelor și Înregistrărilor (NARA). Programul Controlled Unclassified Information (CUI). Extras din https://www.archives.gov/cui