Table of Contents

Securitatea cibernetică: Beneficii și riscuri**

Având în vedere că amenințările cibernetice sunt în creștere, multe întreprinderi apelează la furnizori terți pentru a le gestiona securitatea cibernetică. În timp ce externalizarea securității cibernetice poate oferi beneficii, cum ar fi economii de costuri și o expertiză sporită, aceasta vine, de asemenea, cu riscuri de care întreprinderile trebuie să fie conștiente.

Beneficii ale externalizării securității cibernetice

Externalizarea securității cibernetice poate oferi mai multe beneficii pentru întreprinderi. Iată o detaliere a fiecăruia dintre beneficiile menționate în articol:

  • **Reducerea costurilor: ** Prin externalizarea securității cibernetice, întreprinderile pot evita costurile asociate cu angajarea și formarea unei echipe interne, precum și costurile de achiziționare și întreținere a infrastructurii de securitate cibernetică. De exemplu, este posibil ca o întreprindere mică să nu dispună de resursele necesare pentru a angaja un profesionist în domeniul securității cibernetice cu normă întreagă sau pentru a investi în instrumente de securitate costisitoare. Prin externalizare, acestea pot beneficia de expertiza unui furnizor terț fără a fi nevoite să suporte aceste costuri.

  • Expertiză: Furnizorii de securitate cibernetică sunt specialiști în domeniul lor și au expertiza și experiența necesare pentru a gestiona o gamă largă de amenințări cibernetice. Prin externalizare, întreprinderile pot beneficia de această expertiză și se pot asigura că securitatea lor cibernetică este gestionată de profesioniști care sunt la curent cu cele mai recente amenințări și tehnologii. De exemplu, un furnizor de securitate cibernetică poate oferi monitorizare și detectare a amenințărilor 24 de ore din 24, 7 zile din 7, ceea ce poate fi imposibil de realizat la nivel intern pentru o întreprindere.

  • Scalabilitate: Externalizarea permite întreprinderilor să își extindă nevoile de securitate cibernetică pe măsură ce afacerea lor crește. Furnizorii de securitate cibernetică pot oferi servicii personalizate care sunt adaptate la nevoile specifice ale afacerii, asigurându-se că acestea au nivelul de protecție potrivit fără a plăti prea mult pentru servicii inutile. De exemplu, o afacere poate începe cu o protecție firewall de bază, dar poate avea nevoie să adauge straturi suplimentare de protecție pe măsură ce se dezvoltă. Un furnizor de securitate cibernetică poate oferi aceste servicii suplimentare fără ca întreprinderea să fie nevoită să investească în resurse sau instrumente suplimentare.


Riscuri ale externalizării securității cibernetice

Externalizarea securității cibernetice vine, de asemenea, cu riscuri de care întreprinderile trebuie să fie conștiente. Iată o detaliere a fiecăruia dintre riscurile menționate în articol:

  • Pierderea controlului: Prin externalizarea securității cibernetice, întreprinderile încredințează unui furnizor terț datele lor sensibile și rețeaua lor. Acest lucru poate duce la o pierdere a controlului asupra securității cibernetice, ceea ce poate reprezenta un risc semnificativ dacă furnizorul nu este verificat corespunzător sau dacă suferă o încălcare a securității datelor. De exemplu, dacă vânzătorul nu dispune de măsuri de securitate adecvate, un hacker poate avea acces la datele sensibile ale întreprinderii și poate provoca daune acesteia.

  • Selecția furnizorului: Alegerea furnizorului de securitate cibernetică potrivit este crucială, dar poate fi, de asemenea, o provocare. Întreprinderile trebuie să facă diligențele necesare și să examineze cu atenție potențialii furnizori pentru a se asigura că aceștia au expertiza și experiența necesare pentru a gestiona nevoile lor de securitate cibernetică. De exemplu, o întreprindere ar trebui să verifice reputația furnizorului, să analizeze certificările acestuia și să evalueze experiența acestuia în gestionarea unor întreprinderi similare.

  • Infracțiuni de date: Chiar și cei mai buni furnizori de securitate cibernetică pot suferi o încălcare a securității datelor. În cazul în care are loc o încălcare a datelor, aceasta poate duce la daune financiare și de reputație semnificative pentru afacere. Întreprinderile trebuie să aibă un plan pentru a răspunde la o încălcare a securității datelor și să se asigure că furnizorul lor are un plan robust de răspuns la incidente. De exemplu, planul ar trebui să includă măsuri de notificare a clienților, a autorităților de reglementare și a autorităților de aplicare a legii, precum și măsuri de restaurare a sistemelor și a datelor.


Concluzie

Externalizarea securității cibernetice poate fi o modalitate rentabilă și eficientă pentru ca întreprinderile să își gestioneze nevoile de securitate cibernetică. Cu toate acestea, ea vine cu riscuri de care întreprinderile trebuie să fie conștiente. Prin alegerea furnizorului potrivit, prin verificarea amănunțită a potențialilor furnizori și prin existența unui plan în caz de încălcare a securității datelor, întreprinderile pot reduce aceste riscuri și pot profita de avantajele externalizării securității cibernetice.


Surse:

  1. Nordlayer: Outsourced vs. In-House Cybersecurity: Pros and Cons
  2. Identity Management Institute: The Cybersecurity Risks of Outsourcing to Third Parties