Table of Contents

Home

Gestionați o echipă de securitate cibernetică - Tot ce trebuie să faceți și să știți

Importanța gestionării unei echipe de securitate cibernetică nu poate fi supraestimată în contextul actual al evoluției rapide a amenințărilor și al dependenței tot mai mari de munca la distanță. Pentru a gestiona eficient o echipă de securitate cibernetică, managerii de securitate cibernetică trebuie să posede o combinație de abilități tehnice și non-tehnice. În acest articol, vom explora aspectele cheie ale gestionării unei echipe de securitate cibernetică și vom oferi informații valoroase despre cele mai bune practici și competențele necesare.

Introducere: Importanța gestionării unei echipe de securitate cibernetică

Odată cu rata în creștere a amenințărilor de securitate cibernetică și cu trecerea la lucrul la distanță, gestionarea unei echipe de securitate cibernetică a devenit mai dificilă ca niciodată. Acest lucru este valabil mai ales pentru echipele care lucrează cu active sensibile, cum ar fi securitatea informațiilor. Managerii de securitate cibernetică trebuie să înțeleagă caracteristicile unice ale fiecărui membru al echipei și rolurile acestora în protejarea infrastructurii de securitate a organizației.

Membrii echipei vin cu diverse personalități, seturi de aptitudini, experiențe și perspective asupra managementului amenințărilor și riscurilor. În calitate de manager de securitate cibernetică, obiectivul dvs. este de a maximiza potențialul fiecărei persoane și unități pentru a asigura o echipă de securitate cibernetică performantă, capabilă să identifice și să răspundă cu încredere la amenințările actuale și potențiale la adresa securității.

Competențele necesare pentru a gestiona o echipă de securitate cibernetică

Gestionarea unei echipe de securitate cibernetică necesită un amestec de competențe tehnice și non-tehnice. Să explorăm abilitățile cheie necesare pentru un management eficient:

Competențe tehnice pentru gestionarea unei echipe de securitate informatică

 1. Controale de securitate și confidențialitate: O înțelegere cuprinzătoare a controalelor de securitate și de confidențialitate este esențială pentru gestionarea unei echipe de securitate informatică. Aceasta include cunoștințe despre gestionarea identității, autentificarea cu doi factori (2FA), antivirus, firewall-uri și minimizarea DDOS. Echipele de securitate a informațiilor trebuie să cunoască bine toate aspectele legate de controalele de securitate și confidențialitate, inclusiv guvernanță, controale la nivel de întreprindere, endpoint, date și industriale.

 2. Operațiuni și strategie: Gestionarea unei echipe Infosec implică stabilirea operațiunilor și a strategiei. Aceasta include elaborarea politicilor și procedurilor de securitate cibernetică, strategii de comunicare în caz de criză, gestionarea riscurilor cibernetice, securitatea datelor și înțelegerea apetenței la risc a organizației.

 3. Pregătirea și răspunsul eficient la incidente: Competențele în materie de informații privind amenințările și capacitatea de a dezvolta procese și structuri de răspuns la incidente majore sunt esențiale. Colaborarea cu Incident Handlers pentru a stabili măsuri proactive și reactive înainte, în timpul și după un incident este esențială.

 4. Finanțare și administrare: Liderii în domeniul securității cibernetice trebuie să creeze și să distribuie bugete de securitate prin identificarea costurilor specifice de securitate a informațiilor și alocarea unui buget definit pentru fiecare obiectiv. Acest lucru ajută la maximizarea eficienței strategiei de securitate și la minimizarea riscului de risipire a resurselor.

 5. Cunoașterea legislației privind securitatea informațiilor: CISO și alți lideri în domeniul securității cibernetice trebuie să fie familiarizați cu legile privind securitatea informațiilor, conformitatea și cerințele de reglementare aplicabile în locația lor. Aceasta include reglementări precum HIPAA, GDPR, CCPA, Homeland Security Act și altele.

Abilități non-tehnice pentru gestionarea unei echipe de securitate a informațiilor

 1. Liderat și gestionarea proiectelor: Abilitățile solide de conducere și de gestionare a proiectelor sunt vitale pentru a supraveghea activitatea profesioniștilor din domeniul IT și al securității cibernetice. O conducere eficientă contribuie la succesul infrastructurii de securitate a informațiilor a organizației prin gândire strategică și delegare eficientă.

O conducere eficientă în domeniul securității cibernetice presupune îndrumarea echipei în vederea atingerii obiectivelor de securitate, luarea de decizii în cunoștință de cauză și gestionarea eficientă a resurselor. Abilitățile de gestionare a proiectelor sunt esențiale pentru planificarea și executarea inițiativelor de securitate, stabilirea priorităților și asigurarea finalizării la timp a sarcinilor. De exemplu, un manager în domeniul securității cibernetice poate utiliza un software de gestionare a proiectelor precum Jira pentru a urmări și gestiona proiectele de securitate.

 1. Motivație și productivitate: Menținerea motivației și a unui nivel ridicat de productivitate în rândul echipelor de securitate a informațiilor este crucială. Evaluarea performanțelor, recunoașterea, încurajarea și oferirea de oportunități de creștere sunt modalități eficiente de a menține echipele motivate.

Motivația joacă un rol esențial în stimularea performanțelor profesioniștilor din domeniul securității cibernetice. Managerii pot recunoaște și recompensa realizările, pot oferi oportunități de dezvoltare și avansare profesională și pot crea un mediu de lucru pozitiv. De exemplu, un manager poate implementa un program de recunoaștere a angajaților pentru a recunoaște contribuțiile remarcabile în domeniul securității cibernetice.

 1. Comunicare: Comunicarea fără cusur este vitală atunci când se gestionează o echipă de securitate cibernetică. Comunicarea clară a obiectivelor și strategiilor către indivizi și unități este esențială pentru o coordonare eficientă.

O comunicare eficientă asigură faptul că fiecare membru al echipei de securitate cibernetică își înțelege rolurile și responsabilitățile, precum și obiectivele generale ale organizației. Managerii pot utiliza instrumente de colaborare precum Slack or Microsoft Teams pentru a facilita comunicarea în timp real, pentru a face schimb de actualizări și pentru a colabora la proiecte. Întâlnirile regulate ale echipei și actualizările prin e-mail pot contribui, de asemenea, la menținerea unor canale de comunicare clare.

 1. Gândire critică și rezolvare de probleme: Liderii în domeniul securității cibernetice trebuie să aibă capacitatea de a gândi critic și de a rezolva problemele în mod eficient. Având în vedere amenințările care apar în mod constant, capacitatea de a gândi în afara cutiei este esențială pentru a identifica modelele frauduloase și pentru a răspunde la noile amenințări.

Abilitățile de gândire critică și de rezolvare a problemelor permit managerilor din domeniul securității cibernetice să analizeze probleme complexe de securitate, să evalueze riscurile și să dezvolte strategii eficiente pentru a reduce amenințările. De exemplu, atunci când investighează un incident de securitate, un manager poate aplica tehnici de raționament logic și de analiză a datelor pentru a identifica cauza principală și pentru a elabora un plan de remediere.

Best Practices for Managing Your Cybersecurity Team (Cele mai bune practici pentru gestionarea echipei de securitate cibernetică)

Gestionarea unei echipe de securitate cibernetică vine cu propriul set de provocări. Pentru a asigura o echipă performantă și motivată, luați în considerare următoarele bune practici:

 1. Definiți obiective clare de securitate ale companiei: Stabiliți și documentați politicile și procedurile de securitate cibernetică și explicați importanța acestora echipei. Stabiliți standarde pentru securitatea infrastructurii, securitatea datelor, testarea securității și arhitectura de securitate.

Definirea unor obiective de securitate clare ajută la alinierea eforturilor echipei cu obiectivele organizației. De exemplu, crearea unei politici privind parolele care să impună parole puternice și schimbarea regulată a parolelor poate spori securitatea datelor.

 1. Mappingerea funcțiilor pentru fiecare persoană și unitate: Definiți în mod clar rolurile și responsabilitățile fiecărui membru al echipei și ale fiecărei unități. Acest lucru ajută la evitarea redundanței și asigură faptul că toată lumea își cunoaște contribuțiile specifice la postura de securitate a organizației.

Prin cartografierea funcțiilor, cum ar fi răspunsul la incidente, gestionarea vulnerabilităților și instruirea în materie de sensibilizare la securitate, către anumiți membri ai echipei sau unități, puteți raționaliza operațiunile și maximiza eficiența. Această claritate promovează o colaborare eficientă și minimizează confuzia.

 1. Încurajați învățarea continuă: Securitatea cibernetică este un domeniu în continuă evoluție, iar învățarea continuă este crucială. Încurajați membrii echipei dvs. să obțină certificări, să participe la conferințe și să participe la programe de formare pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe și tehnologii de securitate.

Promovarea învățării continue vă ajută echipa să rămână în fața amenințărilor și tehnologiilor emergente. Susținerea unor certificări precum Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sau Certified Ethical Hacker (CEH) le poate spori expertiza și creșterea profesională.

 1. Promovați colaborarea: Promovați o cultură a colaborării în cadrul echipei dvs. de securitate cibernetică. Încurajați schimbul de cunoștințe, formarea interfuncțională și munca în echipă pentru a spori eficiența generală a echipei.

Colaborarea permite punerea în comun a cunoștințelor și a diverselor perspective, ceea ce duce la o mai bună luare a deciziilor și la rezolvarea problemelor. Instrumente precum platformele de gestionare colaborativă a incidentelor, cum ar fi PagerDuty or secure file-sharing solutions like SharePoint poate facilita o muncă în echipă eficientă.

 1. Investiți în instrumente și tehnologii avansate: Puneți la dispoziția echipei dumneavoastră instrumentele și tehnologiile necesare pentru a-și îndeplini sarcinile în mod eficient. Rămâneți la curent cu cele mai recente soluții de securitate cibernetică și investiți în sisteme de securitate robuste pentru a reduce eficient riscurile.

Dotarea echipei dvs. cu instrumente și tehnologii avansate le sporește capacitățile și eficiența. Printre exemple se numără soluțiile de gestionare a informațiilor și evenimentelor de securitate (SIEM) precum Splunk , vulnerability scanners like Nessus , and network monitoring tools like Wireshark pentru analiza pachetelor.

 1. Stabilirea unui program de conștientizare a securității: Implementați un program cuprinzător de conștientizare a securității pentru toți angajații, pentru a-i educa cu privire la cele mai bune practici de securitate cibernetică și la amenințările potențiale. Acest lucru ajută la crearea unei culturi conștiente de securitate în întreaga organizație.

Un program de conștientizare a securității sensibilizează angajații cu privire la vectorii de atac comuni, cum ar fi phishing-ul sau ingineria socială, și îi educă cu privire la practicile sigure, cum ar fi utilizarea unor parole puternice și identificarea e-mailurilor suspecte. Resurse precum National Cyber Security Centre’s Cyber Aware campania oferă îndrumări pentru crearea unor programe eficiente de conștientizare a securității.

Concluzie

Gestionarea unei echipe de securitate cibernetică este o o sarcină complexă care necesită o combinație de abilități tehnice și non-tehnice. Prin valorificarea expertizei fiecărui membru al echipei, prin promovarea unei culturi a colaborării și prin menținerea la curent cu cele mai recente tendințe în materie de securitate, managerii de securitate cibernetică pot proteja eficient activele digitale ale organizației lor.

Nu uitați, securitatea cibernetică este o călătorie continuă, iar adaptarea la noile amenințări și tehnologii este crucială. Urmând cele mai bune practici menționate în acest articol, puteți crea o echipă puternică de securitate cibernetică capabilă să se apere împotriva amenințărilor cibernetice în evoluție.

Pentru a rezuma:

 • Utilizați expertiza: Profitați de abilitățile și cunoștințele fiecărui membru al echipei pentru a crea o echipă de securitate cibernetică puternică și diversă.
 • Promovați colaborarea: Promovați o cultură a colaborării și a schimbului de cunoștințe pentru a spori eficiența echipei.
 • Stați la curent: Învățați în mod continuu și rămâneți la curent cu cele mai recente tendințe, tehnologii și bune practici în materie de securitate.
 • Aplicați măsuri de securitate: Definiți obiective de securitate clare, atribuiți roluri și responsabilități și investiți în instrumente și tehnologii avansate pentru a reduce eficient riscurile.
 • Crearea unei culturi conștiente de securitate: Implementați un program cuprinzător de conștientizare a securității pentru a educa toți angajații cu privire la cele mai bune practici de securitate cibernetică.

Urmând aceste orientări, puteți crea o echipă robustă de securitate cibernetică, pregătită să se apere împotriva peisajului în continuă evoluție al amenințărilor cibernetice.

Referințe