Table of Contents

Home

Cum să aflați despre cele mai recente CVE-uri și actori de amenințare?

Introducere

În peisajul actual al securității cibernetice, care evoluează rapid, este esențial să rămâneți informat cu privire la cele mai recente CVE-uri și actori de amenințări pentru a menține securitatea activelor dumneavoastră digitale. Acest articol oferă informații și strategii valoroase pentru a afla în mod eficient despre cele mai recente CVE-uri și actori de amenințare, dându-vă posibilitatea de a vă proteja în mod proactiv sistemele.

Înțelegerea CVE-urilor

CVE, sau Vulnerabilitățile și expunerile comune, sunt identificatori unici pentru vulnerabilitățile de securitate cibernetică cunoscute public. Pentru o apărare proactivă, este esențial să vă țineți la curent cu cele mai recente CVE-uri. Iată câteva abordări de luat în considerare:

 1. Baze de date CVE: Site-ul National Vulnerability Database (NVD) and the Common Vulnerabilities and Exposures List (CVE) să mențină baze de date complete cu vulnerabilitățile cunoscute. Aceste baze de date oferă informații detaliate despre CVE-uri, inclusiv gravitatea, impactul, sistemele afectate și măsurile de atenuare sugerate.

 2. Security Vendor Advisories: Mulți furnizori de securitate cibernetică publică avize care informează utilizatorii cu privire la vulnerabilitățile recent descoperite și la patch-urile corespunzătoare. Aceste avize sunt adesea specifice produselor sau serviciilor furnizorilor și pot fi o sursă excelentă de informații.

 3. Platformele de informații privind amenințările: Folosirea platformelor de informații privind amenințările vă permite să accesați informații curatoriate privind CVE-urile emergente. Aceste platforme agregă date din diverse surse și oferă informații despre cele mai recente vulnerabilități, tehnici de atac și indicatori de compromitere (IoC).

 4. Liste de e-mail și buletine informative: Abonarea la listele de corespondență și la newsletterele de la organizații de securitate cibernetică de renume, cum ar fi US-CERT and CERT/CC vă poate ține la curent cu cele mai recente CVE-uri. Aceste organizații împărtășesc adesea alerte în timp util, rapoarte privind vulnerabilitățile și cele mai bune practici.

Explorarea actorilor de amenințare

Înțelegerea motivațiilor și a tacticilor actorilor de amenințare este esențială pentru evaluarea riscurilor și elaborarea unor contramăsuri eficiente. Iată câteva modalități de a afla mai multe despre actorii de amenințare:

 1. Threat Intelligence Feeds: Numeroși furnizori de informații despre amenințări oferă feed-uri care oferă informații în timp real despre actorii de amenințări. Aceste fluxuri includ detalii despre tacticile, tehnicile și procedurile (TTP) utilizate de diverse grupuri de amenințare. Monitorizarea regulată a acestor fluxuri poate oferi informații valoroase despre activitățile emergente ale actorilor de amenințare.

 2. Bloguri de securitate: Numeroși experți și organizații din domeniul securității cibernetice mențin bloguri de securitate unde împărtășesc analize și informații despre activitățile actorilor de amenințare. Urmărirea acestor bloguri vă poate oferi cunoștințe aprofundate despre cele mai recente tendințe, campanii de atac și actori de amenințare notabili.

 3. Open-Source Intelligence (OSINT): Tehnicile OSINT presupun colectarea de informații din surse publice, cum ar fi rețelele de socializare, forumurile și site-urile web, pentru a identifica și analiza actorii de amenințare. Diferite instrumente și platforme OSINT vă pot ajuta în acest proces, permițându-vă să urmăriți actorii de amenințare și activitățile acestora.

 4. Rapoarte de informații privind amenințările: Companiile de reputație în domeniul securității cibernetice publică frecvent rapoarte de informații privind amenințările care aprofundează tacticile, tehnicile și campaniile actorilor de amenințări. Aceste rapoarte oferă adesea analize detaliate, studii de caz și indicatori de compromitere (IoC) asociați cu grupuri de amenințări specifice.

Staying Ahead with Automation and Collaboration (Cum să rămâi în frunte cu automatizarea și colaborarea)

Pentru a afla în mod eficient despre cele mai recente CVE-uri și actori de amenințare, luați în considerare implementarea următoarelor strategii:

 1. Scanarea automatizată a vulnerabilităților: Utilizați instrumente de scanare automatizată a vulnerabilităților pentru a vă evalua în permanență sistemele și a identifica vulnerabilitățile potențiale. Aceste instrumente vă pot ajuta să rămâneți informat cu privire la CVE-urile recent descoperite și să prioritizați eforturile de aplicare a patch-urilor.

 2. Comunități de schimb de informații: Implicați-vă în comunitățile de schimb de informații și forumurile dedicate securității cibernetice. Participarea activă la aceste comunități vă permite să faceți schimb de cunoștințe, perspective și experiențe cu profesioniști care gândesc la fel. Platforme precum Mitre ATT&CK® and OpenCTI oferă resurse valoroase și medii de colaborare.

 3. Colaborare cu colegii din industrie: Stabiliți relații cu colegii din industrie și participați la forumuri relevante specifice industriei pentru schimbul de cunoștințe și detectarea timpurie a amenințărilor emergente. Schimbul de informații și experiențe cu colegii de încredere vă poate ajuta să fiți în fața potențialelor vulnerabilități și a activităților actorilor de amenințare.

 4. Avize și notificări de securitate: Urmăriți îndeaproape avizele și notificările de securitate furnizate de organisme guvernamentale și autorități de reglementare relevante. Aceste organizații publică adesea alerte și orientări legate de CVE-uri emergente și de actori de amenințare. Printre exemplele de astfel de autorități se numără National Institute of Standards and Technology (NIST) and the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA)

Concluzie

În peisajul în continuă schimbare al securității cibernetice, este esențial să rămâneți informați cu privire la cele mai recente CVE-uri și actori de amenințare pentru a vă proteja eficient activele digitale. Prin utilizarea bazelor de date CVE, a platformelor de informații despre amenințări, a avizelor de securitate și prin colaborarea cu colegii din industrie, puteți atenua în mod proactiv vulnerabilitățile și răspunde la amenințările emergente. Automatizarea scanării vulnerabilităților, explorarea informațiilor din surse deschise și monitorizarea fluxurilor de informații despre amenințări oferă o înțelegere cuprinzătoare a peisajului de securitate cibernetică. Adoptați o abordare proactivă și colaborativă pentru a vă îmbunătăți apărarea și pentru a fi în fața potențialelor amenințări.

Referințe: