Table of Contents

Discord Backdoors și Breaches Bot - Pre Alpha

Docker Image CI

Un bot de Discord pentru Backdoors and Breaches, un joc de strategie pe rând de către BHIS

Comenzi disponibile

 • setup-game Creează un id de joc și setează toate variabilele necesare.
 • start-game Începe un nou joc ar trebui să fie rulat maestrul meu incident numai după ce setup-game
 • join-game Permite jucătorilor să se alăture jocului prin atribuirea rolului “Player” și acordarea accesului la canalul de joc.
 • play-procedure Începe faza de procedură a jocului, în care jucătorii trebuie să completeze o serie de provocări pentru a progresa.
 • play-incident-master Începe faza Incident Master a jocului, în care jucătorii sunt, pe rând, Incident Master și îi îndrumă pe ceilalți jucători cum să răspundă la un incident simulat.
 • play-c2 Începe faza de comandă și control a jocului, în care jucătorii sunt pe rând echipa C2 și trebuie să se coordoneze cu ceilalți jucători pentru a îndeplini o serie de sarcini.
 • play-persistence Începe faza de persistență a jocului, în care jucătorii trebuie să găsească și să elimine un backdoor ascuns în sistem.
 • play-pivot Începe faza de Pivot a jocului, în care jucătorii trebuie să pivoteze către o altă parte a sistemului și să-și continue investigația.
 • end-game Încheie jocul curent și șterge canalul de joc și rolurile asociate.

Pentru a rula o comandă, tastați ! sau / urmată de numele comenzii în canalul de joc. De exemplu, pentru a începe un joc nou, tastați !start-game Rețineți că este posibil ca unele comenzi să fie disponibile doar în anumite faze ale jocului.

Configurarea robotului

Folosind Python

 1. Clonați acest depozit folosind git clone https://github.com/simeononsecurity/discord-backdoors-and-breaches.git
 2. Instalați dependențele necesare utilizând pip install -r requirements.txt
 3. Creați un config.ini în directorul rădăcină al proiectului, cu următorul conținut:
[SETTINGS]
discordtoken = put_discord_bot_token_here
channel_id = put_game_channel_id_here
 1. Înlocuiți put_discord_bot_token_here cu simbolul tău de robot Discord și put_game_channel_id_here cu ID-ul canalului pe care doriți ca jocul să fie jucat.
 2. Rulați robotul folosind python main.py

Folosind Docker

 1. Clonați depozitul și navigați în director:
git clone https://github.com/simeononsecurity/discord-backdoors-and-breaches.git
cd discord-backdoors-and-breaches
 1. Creați un .env în directorul rădăcină al proiectului și adăugați următoarele variabile de mediu cu valorile lor corespunzătoare:
BOT_TOKEN=<discord_bot_token_here>
CHANNEL_ID=<game_channel_id_here>
 1. Construiți imaginea Docker utilizând fișierul Docker furnizat:
docker build -t discord-backdoors-and-breaches .
 1. Rulați containerul Docker, trecând variabilele de mediu din fișierul .env fișiere:
docker run --env-file .env discord-backdoors-and-breaches

Alternativ, puteți seta variabilele de mediu direct în timpul procesului docker run comandă:

docker run -td --name bnbbot -e BOT_TOKEN=<discord_bot_token_here> -e CHANNEL_ID=<game_channel_id_here> discord-backdoors-and-breaches

sau trageți direct din imaginea de pe dockerhub

docker run -td --name bnbbot -e BOT_TOKEN=<discord_bot_token_here> -e CHANNEL_ID=<game_channel_id_here> simeononsecurity/discord-backdoors-and-breaches:latest